JavaKaraktäristika

JavaBuzz-words

Java, SimpleOch ... lätt att "köra". Se anvisningarna i tutorialen

Java, Simpleimport java.io.*;


public class MyCount {


public static int countChars(String in)

{

int count = 0;

for (int i = 0;

i <= in.length() - 1; i++)

{

if (in.charAt(i) == ' ') count++;

}

return count;

}


public static void main(String[] args)

{

String instring =

"Solen skiner idag igen!";

System.out.println(instring +

" has " + countChars(instring) +

" blanks");

}

}


Mer på torsdag

Java,Simple

import java.io.*;


public class MyCount {


public static int countChars(String in)

{

int count = 0;

for (int i = 0;

i <= in.length() - 1; i++)

{

if (in.charAt(i) == ' ') count++;

}

return count;

}


public static void main(String[] args)

throws Exception

{

InputStreamReader isr;

BufferedReader keyb;

String instring;

isr = new

InputStreamReader(System.in);

keyb = new BufferedReader(isr);

instring = keyb.readLine();

System.out.println(instring +

" has " + countChars(instring) +

" blanks");

}

}

Mer i OS-avsnittet

Definition objektorienterad programmering, Booch

Object-oriented programming is a method of implementation in which programs are organized as cooperative collections of objects, each of which represents an instance of some class, and whose classes are all members of a hiearchy of classes united via inheritance relationships.Java, Object-orientedVad är då OOP?

Betraktelsesätt

Om procedurer och funktioner är verb och data är substantiv, är ett procedur-orienterat språk uppbygtt kring verb och ett objekt-orienterat kring substantiv.

Karaktäristika

Mer nästa vecka

Mer i datakommavsnitten av kursen

Lite mer i datakommavsnittet

Mer i kursen Datasäkerhet, D-nivå

Java kan köras på olika maskiner och under olika OS, både som enskilda program och i nät

Java, DynamicDyker inte upp mycket i andra kurser ...

  Vidare i Java

  Håll lektioner om

 1. Variabler, datatyper

 2. Flödeskontroll och loopar (ej break-continue), konstruktioner

 3. Flödeskontroll och loopar (ej break-continue), fullständiga programexempel

 4. Arrayer och strängar.

 5. Funktioner, parameteröverföringRegler

  Vidare i Java

  Tips: