Du läser väl nyheterna, eller hur?

Och du använder dig väl av handledningstillfällena?

Nyheter

Tenta och uppgiftsresultatet anslaget mitt emot rum 1257. tentorna finns för avhämtning his Inga-Lisa Eriksson (1258) fr o m 10 nov


  Anders Berglund                       office      + 46 (18) 471 31 67
  Information technology 
  Department of Computer Systems        mobile      + 46 (70) 425 02 11
  P.O. Box 325                          fax, direct + 46 (70) 411 02 14
  S-751 05 Uppsala                      fax, dept   + 46 (18) 55 02 25
  Sweden                                
  e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se