Algoritmer och datastrukturer TF3 Sy
samt
Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad programmering

Veckouppgift för vecka 6

 1. Skriv en klass Rational för hantering av rationella tal. (Du minns att rationella tal skrivs som en täljare och nämnare, exvis 5/8, eller hur?) De rationella talen skall kunna Adderas, Subtraheras, Multipliceras, Förenklas (här finns algoritmen) och Skrivas ut.

  Ledning 1: Klassen kommer förmodligen att likna de komplexa talen i kompendiet. Om du inte har kompendiet, låna det av en kamrat.

  Ledning 2: Uppgiften är m a o ganska enkel.

  Det är tillfyllest även om utskriften av ett tal blir "ful".

 2. Gör färdigt uppgiften från föreläsningen bool finns(char[],char)

  Oh-bilderna finns här: den första och den andra

 3. Skriv en funktion int summa(char str[]), där str är en sträng som innehåller tecknen '0' till '9'. Funktionen ska returnera summan av dessa "ensiffriga tal".

  Exempel om t = "2748" blir summa(t) => 21

  Funktionen skall skrivas iterativt (evis med en for-loop).

 4. Lös funktionen ovan (summa) - men i denna deluppgift skall funktionen skrivas rekursivt.

  För denna uppgift ska du i detalj redovisa samtliga steg enligt arbetsmetodiken i föreläsningsanteckningarna.

Anvisningar

Redovisa programkod. Ingen dokumentation behövs till programmet.

För handledning på denna uppgift hänvisas till Datortekniks jourhavandec handledare eller Fredriks handledningstider


Uppgifterna lämnas in enligt anvisningarna i kursplanen.

Notera att uppgifter som lämnas in på annat sätt, eller vid senare tidpunkt, inte kommer att beaktas.

Försättsblad finns här.


Fredrik Larsson <fredrikl@DoCS.UU.SE>
Anders Berglund <Anders.Berglund@DoCS.UU.SE>
Last modified: Thu Feb 12 17:18:13 MET 1998