Förenkling av rationella tal


Själva förenklingen

Förenkling av rationella tal sker enklast genom att dividera både täljare och nämnare med den största gemensamma delaren.

Största gemensamma delare

Euklides algoritm för beräkning av största gemensamma delaren (gcd) för två tal: Denna skrives enklast rekursivt.


Johan Bengtsson
Last modified: Wed Jun 21 18:48:50 1995