Algoritmer och datastrukturer TF3 Sy
samt
Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad programmering

Veckouppgift för vecka 5
Bubblesort

Skriv ett program som sorterar en array av heltal. Programmet ska använda bubblesortalgoritmen. I denna algoritm "flyter" de lätta (små) elementen upp till början av arrayen, därav namnet. Algoritmen kan kortfattat beskrivas så här.

repetera
   för alla konsekutiva par i arrayen
     om paret är "felvänt", vänd på det
tills dess att ingen vändning har gjorts

För poäng på uppgiften krävs att ditt program på ett relevant sätt är uppdelat i funktioner

Anvisningar

Redovisa programkod. Ingen dokumentation behövs till programmet.

För handledning på denna uppgift hänvisas till Datortekniks jourhavandec handledare eller Fredriks handledningstider


Notera att inlämningsdatum är måndag 2 feb. Uppgifterna lämnas in enligt anvisningarna i kursplanen.

Notera att uppgifter som lämnas in på annat sätt, eller vid senare tidpunkt, inte kommer att beaktas.

Försättsblad finns här.


Fredrik Larsson <fredrikl@DoCS.UU.SE>
Anders Berglund <Anders.Berglund@DoCS.UU.SE>
Last modified: Thu Jan 29 20:30:41 MET 1998