Unärt minus


Med unärt minus menas minus som tar ett argument, med binärt menas minus som tar två argument. Exempelvis är minus i -5 unärt, medan minus i 4 - 3 är binärt.
Johan Bengtsson
Last modified: Mon Jun 26 15:53:14 1995