Algoritmer och datastrukturer

Handledningstider, Våren 1998


Handledarna finns tillgängliga på sina arbetsrum, om inte annat anges.

Hittills fastställda tider
Vecka 4 torsdag 22 jan 8.15 - 15.00 lab 1515, 1357
Vecka 5 måndag 26 jan 16.00 - 16.30
Vecka 5 tisdag 27 jan 13.30 - 14.00
Vecka 5 torsdag 29 jan 16.00 - 16.30
Vecka 6 tisdag 3 febr 17.00 - 17.30
Vecka 6 torsdag 5 febr 13.30 - 14.00
Vecka 6 fredag 6 febr 15.30 - 16.00
Vecka 7 tisdag 10 febr 15.30 - 16.00
Vecka 7 onsdag 11 febr 15.30 - 16.00
Vecka 7 torsdag 12 febr 15.30 - 16.00
Vecka 8 tisdag 17 febr 13.30 - 14.00
Vecka 8 onssdag 18 febr 15.30 - 16.00
Vecka 8 fredag 20 febr 13.30 - 14.00
Vecka 9 tisdag 24 febr 14.00 - 14.30
Vecka 9 torsdag 26 febr 14.30 - 15.00
Vecka 9 fredag 27 febr 14.00 - 14.30
Vecka 10 måndag 2 mars 14.00 - 14.30
Vecka 10 tisdag 3 mars 14.00 - 14.30
Vecka 10 torsdag 5 mars 15.00 - 15.30
Vecka 11 tisdag 10 mars 15.00 - 15.30
Vecka 11 onsdag 11 mars 15.30 - 16.00
Vecka 11 fredag 13 mars 14.30 - 15.00
Vecka 12 måndag 16 mars 14.30 - 15.00
Vecka 12 tisdag 17 mars 14.30 - 15.00
Vecka 12 onsdag 18 mars 14.30 - 15.00
Vecka 13 måndag 23 mars 15.00 - 15.30
Vecka 13 tisdag 24 mars 14.30 - 15.00
Vecka 13 onsdag 25 mars 14.30 - 15.00

Vänligen respektera dessa tider

Studenter på kursen är välkomna att utnyttja Datortekniks jourhavande handledare. Klicka för tider och lokaler.


Fredrik Larsson <fredrikl@DoCS.UU.SE>
Anders Berglund <Anders.Berglund@DoCS.UU.SE>
Last modified: Wed Jan 21 23:24:06 MET 1998