Algoritmer och datastrukturer
samt Datorarkitektur TF

Denna sida lämnas in som försättssida till samtliga uppgifter

Algoritmer och datastrukturer

O Inlämningsuppgift nr 1
O Inlämningsuppgift nr 2
O Inlämningsuppgift nr 3 / Projektet

O Veckouppgift för vecka nr: ____

Datorarkitektur

För lektionsuppgifterna ska du markera exakt vilka deluppgifter du har löst!
O Lektionsuppgift nr 1: O a, O b, O c, O d, O e
O Lektionsuppgift nr 2: O a, O b, O c, O d, O e
O Lektionsuppgift nr 3: O a, O b, O c, O d, O e
O Lektionsuppgift nr 4: O a, O b, O c, O d, O e
O Laboration nr 1
O Laboration nr 2
O Laboration nr 3
O Projekt

Jag/vi har självständigt utarbetat följande uppgiftslösning. För två personer gäller att vi båda har deltagit i hela utvecklingsarbetet av uppgiften.


______________________   _______________________ Inl-datum : _____
Namnteckning        Namnteckning

______________________   _______________________
Namnförtydligande      Namnförtydligande

______________________   _______________________
personnummer        personnummer

______________________   _______________________
fullständig e-mail     fullständig e-mail

______________________
eventuell path till kod
på DoCS maskiner