Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad programmering
ht-98, distans
Så här lämnar du in

Posta (på papper) din uppgift till Hans Husman eller Karl Marklund, adress på institutionen, se nedan.

Lämna alltid in varje uppgift med ett väl ifyllt försättsblad


 Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Department of Computer Systems    mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 P.O. Box 325				fax, direct + 46 (70) 411 02 14
 S-751 05 Uppsala			fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se