Algoritmer och datastrukturer, distans

Denna sida lämnas in som försättssida till samtliga uppgifter

Algoritmer och datastrukturer

O Inlämningsuppgift nr 1
O Inlämningsuppgift nr 2
O Inlämningsuppgift nr 3 / Projektet

Jag/vi har självständigt utarbetat följande uppgiftslösning. För två personer gäller att vi båda har deltagit i hela utvecklingsarbetet av uppgiften.


______________________   _______________________ Inl-datum : _____
Namnteckning        Namnteckning

______________________   _______________________
Namnförtydligande      Namnförtydligande

______________________   _______________________
personnummer        personnummer

______________________   _______________________
fullständig e-mail     fullständig e-mail

______________________
eventuell path till kod
på DoCS maskiner