Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad programmering

Undervisning:

Distans,5 poäng. Föreläsningar, laborationer och handledning enligt föreläsningsplanen

Innehåll:

De grundläggande datatyperna linjär lista, stack, kö och binärt träd. Några viktiga algoritmer på dessa. Dataabstraktion. Introduktion till objektoreintering. Programmeringsmetodik introducerad i ett objektorienterat språk, C++.

Förkunskaper:

Programmeringsvana i något strukturerat programmeringsspråk, motsvarande cirka 10 poäng programmering.

Examination:

Tentamen. Godkända programmeringsuppgifter.

Litteratur:

Undervisning:

Föreläsningar och handledda programmeringsövningar. Självstudier. Handledning per e-mail/telefon enligt senare distribuerat schema.

Uppgifter:

På kursen ges 3 programmeringsuppgifter, som vardera består av flera deluppgifter. Dessa ska lösas självständigt eller i grupper om två, och kommer att finnas tillgängliga här.

Samarbete och fusk

Samarbete mellan studenter och gruper av studenter uppmuntras. Fusk, exempelvis i form av kopiering av hela eller delar av uppgifter, är naturigtvis inte tillåtet och anmäls i de fall det förekommer till rektor.

Datorsystem:

Uppgifterna får lösas på valfria datorsystem. Om uppgifterna inte löses på system som tillhör Institutionen för datorteknik gäller:

Nätanslutning

Information om anslutning via Upunet-S kommer att tillhandahållas.

Lärare:

Anders Berglund, rum 1249, tel 018-471 31 67, 070 425 02 11, Anders.Berglund@docs.uu.se

Fredrik Larsson, rum 1218, tel 018 -471 31 62, Fredrik.Larsson@docs.uu.se

Hans Husman, tv98hah@student.docs.uu.se

Karl Marklund tv98kam@student.docs.uu.se

Lärarna nås säkrast per e-mail eller på mottagnings/telefontider. Du är dock välkommen att försöka ringa även vid andra tidpunkter.

 Anders Berglund			office	  + 46 (18) 471 31 67
 Department of Computer Systems    mobile	  + 46 (70) 425 02 11
 P.O. Box 325				fax, direct + 46 (70) 411 02 14
 S-751 05 Uppsala			fax, dept  + 46 (18) 55 02 25
 Sweden				
 e-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se