Datorarkitektur TF3Sy och TF4B

Assembleravsnittet

[ Allmänt | Nyheter | Lektionsuppgifter ]

Allmänt

Denna sida innehåller informationsom är specifik för TF3Sys och TF4Bs datorarkitektur undervisning. För allmänt material (såsom laborationer) hänvisas till kursens hemsida .

Nyheter

Nu är strategin för återtagande av 3Sy:s och 4B:s lektioner klar. foy kommer att hålla följande lektionspass:

3Sy

Lektion 1: onsdag 29/1 kl 13-15 i sal 2247
Lektion 2: torsdag 30/1 kl 13-15 i sal 2005

4B

Lektion 1: torsdag 30/1 kl 10-12 i sal 1212
Lektion 2: fredag 31/1 kl 13-15 i sal 2244

Lugna puckar! ;-)

Lektionsuppgifterna

Dessa ska lämnas in i början på varje lektion med rätt försättssida. Se anvisningarna för kursen.
Anders Berglund
Last modified: Thu Feb 29 19:03:07 1996