Sveriges län

Sverige är för närvarande (1998) indelat i 21 län. Gängse bokstavsbeteckningar, fullständiga namn samt residensstäder anges nedan:

Före 1998 utgjordes nuvarande Västra Götalands län av

Före 1997 utgjordes nuvarande Skåne län av

Dalarnas län hette

Före 1968 utgjordes nuvarande Stockholms län av

Under tiden 1824-1967 skedde ingen förändring av antalet län.


Även tillgänglig på [English] engelska
Uppdaterad 1998-05-01
Anders Andersson